Trang chủTin tứcForex Sử dụng Vốn & Đòn bẩy như thế nào ? để...

Forex Sử dụng Vốn & Đòn bẩy như thế nào ? để tăng tỷ lệ chiến thắng

Tóm tắt: Nghiên cứu cho thấy rằng số vốn trong tài khoản giao dịch của bạn có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn. Các nhà giao dịch ngoại hối có ít nhất 5.000$ vốn, có xu hướng sử dụng số lượng đòn bẩy trong pham vị ít hơn. Các nhà giao dịch nên tìm cách sử dụng đòn bẩy hiệu quả từ 1 – 10 hoặc ít hơn.

Khi xem xét các hồ sơ giao dịch của hàng chục ngàn khách hàng từ một nhà môi giới ngoại hối lớn, cũng như nói chuyện với nhiều nhà giao dịch hàng ngày hơn thông qua các hội thảo trực tuyến, Twitter và email, có vẻ như các nhà giao dịch tham gia vào thị trường Forex mong muốn giới hạn mất tiền. Vì thế, nhiều nhà giao dịch chọn bắt đầu giao dịch ngoại hối với số vốn nhỏ.

Những gì chúng tôi đã tìm ra thông qua phân tích của hàng ngàn tài khoản giao dịch là các nhà giao dịch có số dư tài khoản lớn hơn có xu hướng sinh lãi trên tỷ lệ giao dịch cao hơn. 

Hình 1

Vì nhiều nhà giao dịch nhỏ thiếu kinh nghiệm trong giao dịch ngoại hối, họ có xu hướng sử dụng đòn bẩy cao. Sự gia tăng đòn bẩy này khiến họ dễ bị mất vốn.

Giao dịch theo cảm xúc, điều này làm cho các nhà giao dịch sau đó dễ bỏ cuộc hoặc chọn cách giải quyết vấn đề bằng cách tiếp tục giao dịch với số lượng đòn bẩy cao hơn. Điều này trở thành một vòng luẩn quẩn làm cho người mới chơi thua lại càng thua hơn.

Đòn bẩy có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến kết quả giao dịch của bạn. Năm ngoái, chúng tôi đã công bố một số thử nghiệm cho thấy kết quả theo thời gian của cùng một chiến lược với đòn bẩy khác nhau. Bạn có thể đọc nó trong bài viết Giao dịch Forex: Kiểm soát đòn bẩy và ký quỹ .

Hình 2

Trong hình 2, chúng tôi đã sửa đổi 2 phần tử của biểu đồ trong hình 1. Đầu tiên, chúng tôi đổi tên từng cột để thể hiện giá trị đô la cao nhất đủ tiêu chuẩn cho cột đã cho. Ví dụ:

  • Phạm vi vốn chủ sở hữu $ 0- $ 999 hiện đang được đại diện là nhóm $ 999. 
  • Phạm vi vốn chủ sở hữu $ 1.000 – $ 4,999 hiện đang được đại diện là nhóm $ 4,999. 
  • Và tương tự, phạm vi $ 5.000 – $ 9,999 hiện đang được đại diện là nhóm $ 9,999.

Thay đổi thứ hai được thực hiện 

Ví dụ: quy mô giao cho nhóm 999: là 26 nghìn. Nếu chúng ta lấy quy mô giao dịch chia nó cho vốn chủ sở hữu tài khoản, kết quả là đòn bẩy hiệu quả được sử dụng bởi nhóm 999.

Khi đòn bẩy giảm đáng kể từ nhóm 999 qua nhóm 4.999 (đường màu đỏ), tỷ lệ kết quả của các tài khoản có lợi nhuận đã tăng đáng kể 12 điểm (thanh màu xanh). Sau đó, khi thêm vốn vào các tài khoản để họ chuyển sang loại 9,999, đòn bẩy tiếp tục giảm dần đẩy tỷ lệ lợi nhuận cao hơn tới 37%.

KẾ HOẠCH TRÒ CHƠI: TÔI NÊN SỬ DỤNG ĐÒN BẨY HIỆU QUẢ BAO NHIÊU?

Chúng tôi khuyên bạn nên giao dịch với đòn bẩy hiệu quả từ 10 đến 1 hoặc ít hơn. hãy giữ đòn bẩy hiệu quả ở mức trong phạm vi, trong khi sử dụng mức dừng lỗ trên tất cả các giao dịch. Dưới đây là một phép tính đơn giản để giúp bạn xác định quy mô giao dịch mục tiêu dựa trên vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn.

Vốn chủ sở hữu X Mục tiêu đòn bẩy hiệu quả = Quy mô giao dịch tối đa 

TÍNH TOÁN ĐÒN BẨY 10: 1

Vốn chủ sở hữu

Quy mô giao dịch

$ 5.000

50.000

$ 10.000

100.000

25.000 đô la

250.000

$ 100.000

1.000.000

$ 1.000.000

10.000.000

Hình 3

Hình minh họa trên cho thấy kích thước tài khoản của nhà giao dịch và kích thước giao dịch tối đa dựa trên đòn bẩy 10 đến 1. Điều đó có nghĩa là nếu bạn có 10.000 đô la trong tài khoản của mình, thì không bao giờ có hơn 100.000 giao dịch mở tại một thời điểm.

Số lượng đòn bẩy chính xác được sử dụng hoàn toàn do mỗi nhà giao dịch quyết định. Bạn có thể quyết định rằng bạn cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng đòn bẩy hiệu quả ở mức  thấp hơn, chẳng hạn như 5 đến 1 hoặc 3 đến 1.

Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp tham gia vào các cơ hội giao dịch tập trung vào việc họ mất bao nhiêu vốn thay vì số tiền họ đang muốn kiếm được. Không ai biết được sự biến động của giá trong tương lai nên các nhà giao dịch chuyên nghiệp tự tin vào phương pháp giao dịch của họ nhưng thận trọng trong việc sử dụng đòn bẩy hiệu quả.

ĐIỀU CHỈNH ĐÒN BẨY HIỆU QUẢ CHO PHÙ HỢP VỚI KHẢ NĂNG CHỊU RỦI RO CỦA BẠN

Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các tài khoản có số vốn nhỏ nhất (nhóm 999 đô la) có quy mô giao dịch trung bình 26k cho mỗi giao dịch. Đòn bẩy hiệu quả của họ ít nhất 26 lần, cao hơn đáng kể so với đòn bẩy 10 lần được thảo luận trước đó. Nếu các nhà giao dịch này muốn giao dịch ở mức không quá 10 đến 1 đòn bẩy hiệu quả, họ sẽ cần thực hiện ít nhất một trong những điều chỉnh được ghi chú dưới đây:

  • Tăng vốn chủ sở hữu tài khoản giao dịch của họ bằng cách gửi thêm tiền vào số tiền làm giảm mức đòn bẩy hiệu quả của họ xuống dưới 10 đến 1. Vì vậy người có trung bình 26k sẽ cần ít nhất $ 2,600 trong tài khoản của họ để giao dịch 26k trên 10 đến 1 đòn bẩy hiệu quả.
  • Giảm quy mô giao dịch của họ xuống mức giảm mức đòn bẩy hiệu quả của họ xuống dưới 10 đến 1. Sử dụng các tính toán và biểu đồ hình 3 ở trên.

hinh 4

Trong biểu đồ trên, lưu ý cách quy mô giao dịch vẫn tương đối ổn định khi vốn chủ sở hữu tài khoản tăng từ nhóm 999 đô la lên nhóm 4.999 đô la. Về bản chất, điều này cho thấy rằng trung bình các nhà giao dịch đang tìm kiếm, trung bình ít nhất 2,60 đô la mỗi pip (nếu họ có quy mô giao dịch trung bình 26 nghìn, tức là khoảng 2,60 p / l trên mỗi pip trong hầu hết các cặp tiền tệ).

Có thể có nhiều lý do tại sao các nhà giao dịch trung bình ít nhất 26k cho mỗi giao dịch, hoặc 2,60 đô la cho mỗi pip. Có lẽ họ muốn một quy mô giao dịch đủ lớn để làm cho thời gian đầu tư của họ đáng giá. Nói cách khác, các nhà giao dịch có thể đang tìm kiếm giá trên mỗi giá trị pip và $ 2,60 là ngưỡng trung bình tối thiểu. Nếu những người giao dịch này sử dụng đòn bẩy hiệu quả không quá 10 đến 1, họ sẽ cần ít nhất $ 2,600 trong tài khoản của mình để hỗ trợ $ 2,60 mỗi pip.

Một khả năng khác là nhiều nhà giao dịch mới hơn chỉ đơn giản là không hiểu sức mạnh của đòn bẩy và làm thế nào một giao dịch thua lỗ lớn có thể xóa sổ một số giao dịch thắng liên tiếp. Sử dụng một lượng đòn bẩy trong phạm vi cho phép sẽ giúp làm chậm tốc độ thua lỗ vốn khi một nhà giao dịch trải qua một chuỗi thua lỗ.

Bất kể lý do, mục tiêu của chúng tôi là sử dụng số lượng đòn bẩy trong phạm vi 1 – 10. Nếu bạn biết bạn có bao nhiêu vốn rủi ro, thì hãy sử dụng biểu đồ và các tính toán được sử dụng trong Hình 3 để xác định quy mô giao dịch phù hợp với quy mô tài khoản của bạn.

Nếu bạn có giá trị mục tiêu trên mỗi pip, thì hãy sử dụng các tính toán trong hình 5 để xác định số vốn tài khoản tối thiểu cần thiết để hỗ trợ quy mô giao dịch của bạn. Tăng cơ sở vốn của bạn không có nghĩa là bạn sẽ trở nên có lợi hơn. Nó có nghĩa là bạn có thể ở lại một giao dịch lâu hơn nếu nó đi ngược lại với bạn. Trung bình, các nhà giao dịch sử dụng kết hợp đủ vốn (ít nhất 5.000 đô la) và sử dụng đòn bẩy hiệu quả (10 đến 1 hoặc ít hơn) có xu hướng sinh lãi cao hơn.

Kim Dũng
Kim Dũnghttps://tienaoplus.com
Tôi Là Dũng Lĩnh vực mà tôi đang hoạt động là Digital Marketing ( Online Marketing ) MMO, Affiliate marketing, Kinh Doanh , để đón đầu xu hướng công nghệ 4.0 tôi lập ra trang tienaoplus.com này cập nhật các thông tin thị trường coin, để giúp cho các nhà đâu tư có thêm các thông tin kiến thức trong lĩnh vực này .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -

Tin Mới Cập Nhật

Võ sĩ huyền thoại Mike Tyson tham gia mạng xã hội...

0
Huyền thoại quyền anh Mike Tyson đã trở thành đại sứ cho ứng dụng mạng xã hội dựa trên blockchain, Ready to Fight. Tyson...