Rate this post

Price Action ( Hành động giá ) là gì

Hành động giá là nghiên cứu hoặc phân tích biến động giá trên thị trường. Các nhà giao dịch sử dụng hành động giá để hình thành ý kiến ​​và quyết định cơ bản về xu hướng , mức giá chính và quản lý rủi ro phù hợp . Nhận dạng xu hướng thường được sử dụng làm bước đầu tiên trong giao dịch hành động giá. Tất cả các khía cạnh khác của các chỉ số hành động giá đòi hỏi một cơ sở xu hướng để bắt đầu phân tích hành động giá.

Biểu đồ hành động giá đặc trưng:

HÀNH ĐỘNG GIÁ LÀ CHỈ SỐ ĐẦU TIÊN CẦN PHÂN TÍCH 

Thiết lập phân tích kỹ thuật, thường bắt đầu bằng hành động giá như hình thức đánh giá ban đầu .

Chỉ báo là một chức năng của hành động giá. Bản thân chỉ báo không phải là công cụ tối ưu khi giao dịch, mà là đi sau hành động giá. 

Như vậy, một nhà giao dịch phải xác định hành động giá (tức là xu hướng ) trước khi tham khảo các tín hiệu chỉ báo tham gia thị trường. Khi xu hướng được xác định, người giao dịch có thể tham khảo chỉ báo cho tín hiệu vào theo hướng của xu hướng

Một số nhà giao dịch dựa trên các quyết định và phân tích hoàn toàn dựa trên hành động giá, trong khi những người khác thích sự kết hợp giữa hành động giá và các chỉ số kỹ thuật đóng vai trò là một hệ thống hỗ trợ để đưa ra quyết định chính xác hơn.

Ví dụ về hành động giá USD / ZAR :

USD / ZAR biểu đồ ở trên biểu hiện mối quan hệ cộng sinh giữa hành động giá và các chỉ số kỹ thuật. Xác định hành động giá bằng cách xác định xu hướng tăng (đường màu xanh) cũng đóng vai trò là mức hỗ trợ trong trường hợp này. Việc bổ sung đường trung bình động (MA) tiếp tục xác nhận xu hướng xu hướng ngắn hạn với giá ngoại hối nằm trên đường trung bình động 20, 50 và 200.

Sử dụng STOCHATICS ( bộ dao động ngẫu nhiên ) cho thấy thị trường gần như nằm trong vùng quá bán, điều này hướng tới sự tăng giá. Khi giá chuyển động đến đường hỗ trợ (đường màu xanh). Các nhà giao dịch sẽ bắt đầu mua vào. giá sẽ tăng lên

KẾT LUẬN

Hành động giá là một kỹ thuật phân tích kỹ thuật rộng lớn kết hợp các chiến lược giao dịch khác nhau mà các nhà giao dịch áp dụng để phân tích thị trường. Các chỉ báo kỹ thuật kết hợp với hành động giá cho phép các nhà giao dịch ra quyết định chính xác hơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây