Trang chủTin tứcThanh lý & Quỹ bảo hiểm: Cách thức hoạt động Phần 2

Thanh lý & Quỹ bảo hiểm: Cách thức hoạt động Phần 2

Bài viết trước đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về cách thanh lý hoạt động và những điều cơ bản của một quỹ bảo hiểm. Trong phần tiếp theo này, nó phân tích tình trạng hiện tại của các quỹ bảo hiểm trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau. Nó tiếp tục so sánh mô hình quỹ bảo hiểm Binance Futures và thảo luận về lý do tại sao nó khác với những người khác. Cuối cùng, nó nhấn mạnh những cân nhắc quan trọng về tình trạng của các quỹ bảo hiểm nói chung.

>>> Thanh lý và quỹ bảo hiểm: Cách thức hoạt động và lý do tại sao chúng quan trọng đối với tiền điện tử (Phần 1)

Phá vỡ Quỹ bảo hiểm Binance Futures

Binance Futures là nền tảng phái sinh tiền điện tử phát triển nhanh nhất về khối lượng giao dịch, tự hào với quỹ bảo hiểm trị giá 11,5 triệu USD, tính đến ngày 13 tháng 1. Binance đã tự tài trợ phần lớn quỹ bảo hiểm của mình, vốn tăng trưởng đều đặn 15% từ 10 triệu USDT ban đầu.

Biểu đồ 1 – Quỹ bảo hiểm Binance bằng USDT

Nguồn: Binance Futures, Dữ liệu từ ngày 11 tháng 10 năm 2019 đến ngày 13 tháng 1 năm 2020.

Hãy bắt đầu với một cuộc kiểm tra về cách thức hoạt động của Quỹ bảo hiểm Binance Futures:

Trong các điều kiện thị trường khác nhau, kịch bản này minh họa cách sử dụng quỹ bảo hiểm để ngăn chặn việc thanh lý tự động. Hãy xem xét hai nhà giao dịch, Trader A và Trader B, những người đã tham gia một vị trí dài trên BTC / USDT tương lai vĩnh viễn ở cùng một mức giá.

Các sự kiện sau đây diễn ra trên tài khoản của Trader A:

  1. Nhà giao dịch A đi BTC / USDT dài ở mức 8000 đô la, với giá thanh lý là 7700 đô la và giá phá sản là 7600 đô la.
  2. Khi giá BTC giảm quá $ 7700, Trader A bước vào thanh lý và công cụ thanh lý đặt lệnh bán ngay trên $ 7600 (giá phá sản).
  3. Lệnh thanh lý được điền ở mức $ 7650, phí thanh lý 0,3% được tính cho Trader A.
  4. Phí thanh lý được chuyển vào quỹ bảo hiểm.

Trong khi đó, các sự kiện sau diễn ra trong tài khoản của Trader B:

  1. Trader B tồn tại lâu ở mức 8000 đô la với giá thanh lý là 7700 đô la và giá phá sản là 7600 đô la.
  2. Do sự biến động đột ngột, giá thị trường hiện ở mức $ 7550, thấp hơn giá phá sản.
  3. Binance tiếp quản các vị trí còn lại từ nhà giao dịch phá sản có tài khoản âm.
  4. Thông qua quỹ bảo hiểm của mình, Binance giảm dần chúng lên thị trường.
  5. Động cơ thanh lý đặt một đơn đặt hàng ngay lập tức để bán và điền vào đơn đặt hàng ở mức $ 7500.
  6. Vì Trader B đã có vốn chủ sở hữu âm, quỹ bảo hiểm của Binance Futures sẽ bù đắp thâm hụt. Kết quả là, ADL đã được tránh.

Sơ đồ 4 – Minh họa về cách đóng góp của Trader A đã ngăn chặn Thanh lý tự động hủy bỏ (ADL) cho Trader B

Nguồn: Binance

Trong trường hợp quỹ bảo hiểm không thể chấp nhận các vị trí từ thanh lý, tự động hủy bỏ sẽ xảy ra.

Tình trạng của các quỹ bảo hiểm trong ngành công nghiệp phái sinh tiền điện tử.

BitMEX có một trong những quỹ bảo hiểm lớn nhất trong ngành, trị giá khoảng 280 triệu đô la. Năm 2019, quỹ tăng 62,8% từ 20.700 lên 33.700 XBT vào ngày 31 tháng 12. Trong quý cuối năm 2019, quỹ bảo hiểm của BitMEX không gặp phải bất kỳ sự giảm giá đáng kể nào, mặc dù giá BTC biến động gần đây.

Trong khi BitMEX có thể lập luận rằng quỹ lớn của nó là cần thiết để bù đắp cho các khoản lỗ trong thời gian biến động cao. Ngược lại, quỹ của nó đã thêm 730 BTC từ thanh lý hoặc tăng 2% vào ngày 22 tháng 11, khi giá BTC giảm hơn 15% trong hai ngày. Trong hầu hết các trường hợp, các khoản chi của quỹ đều ở các chữ số đơn thấp hơn.

Mặc dù quỹ tăng trưởng đáng kể trong năm, khối lượng giao dịch của BitMEX không tăng tương ứng, trên thực tế, khối lượng hàng tháng của nó đã liên tiếp giảm kể từ tháng 7 năm 2019. Theo truyền thống, một quỹ bảo hiểm tăng trưởng cùng với khối lượng giao dịch. Sự chênh lệch này đã dẫn đến sự xem xét và chỉ trích về các hoạt động thanh lý và quản lý rủi ro của BitMEX, điều này cho thấy quỹ bảo hiểm của nó đã vượt xa mục đích của nó.

Biểu đồ 2 – Thay đổi ròng hàng ngày của quỹ bảo hiểm của BitMEX

Nguồn: Binance Futures, Dữ liệu từ ngày 12 tháng 10 năm 2019 đến ngày 13 tháng 1 năm 2019

Kể từ khi thất bại thanh lý 500 triệu đô la, OKex đã xây dựng đáng kể quỹ bảo hiểm của mình để ngăn chặn sự xuất hiện trong tương lai. Năm 2019, quỹ bảo hiểm của Okex đã tăng hơn 1000% từ 156 lên 2000 BTC. Sự gia tăng theo cấp số nhân của quy mô quỹ tương ứng với sự tăng trưởng về khối lượng giao dịch. Trong quý vừa qua, quỹ đã mất một khoản đáng kể trong một lần với số tiền ròng ròng 310 BTC, sau khi giao dịch biến động trong tương lai BTC.

Biểu đồ 3 – Thay đổi ròng hàng ngày của quỹ bảo hiểm của OKex

Nguồn: Binance Futures, Dữ liệu từ ngày 12 tháng 10 năm 2019 đến ngày 13 tháng 1 năm 2019

Tương tự như OKex, quỹ bảo hiểm của Huobi đã tăng gấp nhiều lần vào năm 2019. Quỹ này đã có dòng vốn ổn định kể từ tháng 11 năm 2019. Điều này là do thời gian giao dịch tạm lắng ở các thị trường BTC, nơi biến động giá giới hạn ít ảnh hưởng đến giá thanh lý. Thông thường, độ biến động cao và trượt có xu hướng tác động đến thanh lý.

Biểu đồ 4 – Thay đổi ròng hàng ngày của quỹ bảo hiểm của Huobi

Nguồn: Binance Futures, Dữ liệu từ ngày 12 tháng 10 năm 2019 đến ngày 13 tháng 1 năm 2019

Quỹ bảo hiểm có thể vượt xa mục tiêu của mình?

Các quỹ bảo hiểm có thể tăng trưởng không kiểm soát, đặc biệt là khi các sàn giao dịch quá trừng phạt các nhà giao dịch phá sản. Như đã giải thích trong Phần 1, các sàn giao dịch được khuyến khích thanh lý các vị trí tốt hơn giá thanh lý, do đó tạo ra dòng vốn lớn hơn vào quỹ bảo hiểm. Mặc dù một quỹ bảo hiểm lớn có thêm một lớp an toàn, nhưng quỹ bảo hiểm quá mức có thể là dấu hiệu của một cơ chế thanh lý tích cực. Khi một quỹ phát triển đến một quy mô đáng kể, một số sàn giao dịch có thể xem nó như một tài sản để kiếm tiền, chứ không phải là một cơ chế bảo vệ cho các nhà giao dịch.

Biểu đồ 7 so sánh quy mô của các quỹ bảo hiểm trên các sàn giao dịch khác nhau so với lợi ích mở của nó. Trong số tất cả, BitMEX có tỷ lệ quỹ bảo hiểm lớn nhất đối với lãi suất mở, chiếm khoảng một phần ba quy mô của lãi suất mở. Con số này lớn gấp 3 lần so với OKex, có quỹ chỉ bằng 1/10 so với quy mô của lãi suất mở. Các quỹ bảo hiểm khác như Binance Futures có quy mô nhỏ hơn nhiều nhưng đã thực hiện một công việc đáng khen ngợi trong việc bảo vệ các tài khoản phá sản của mình.

Mặc dù không có phạm vi lý tưởng cho số liệu này, nhưng nhiều tỷ lệ cao cho thấy rằng một trao đổi quá trừng phạt đối với các nhà giao dịch phá sản của nó. Ngược lại, bội số thấp cho thấy rằng sàn giao dịch chưa thiết lập đủ các biện pháp bảo vệ tài chính để bảo vệ các nhà giao dịch chống lại các biến động bất lợi của thị trường.

Biểu đồ 5 – Quỹ bảo hiểm mở tỷ lệ lãi

Điều gì làm cho bảo hiểm người tiêu dùng quỹ bảo hiểm Binance Futures ?

Không giống như các quỹ bảo hiểm khác, quỹ bảo hiểm của Binance Futures được sử dụng cho mục đích của nó. Quỹ chấp nhận rủi ro và các vị trí trong trường hợp thanh lý khá lớn để đảm bảo rằng khách hàng không nhận được thanh lý tự động loại bỏ (ADL).

Trong nhiều lần kể từ khi thành lập, quỹ chịu tổn thất đáng kể để ngăn chặn ADL, dẫn đến dòng tiền ròng hơn 100.000 USDT (tham khảo biểu đồ 6). Trong quý vừa qua, quỹ bảo hiểm của Binance Futures là một trong số ít đã chứng kiến ​​những khoản chi đáng kể hơn 1% trong nhiều lần.

Gần đây nhất, quỹ đã chứng kiến ​​một dòng chảy ròng 2% trong tuần đầu tiên của tháng một. Điều này cho thấy rằng quỹ bảo hiểm đã được sử dụng để bù đắp thâm hụt vào các tài khoản được thanh lý để bảo vệ cả các nhà giao dịch có lãi và thua lỗ.

Biểu đồ 6 – Thay đổi ròng hàng ngày trong quỹ bảo hiểm Binance Futures bằng USDT

Nguồn: Binance Futures, Dữ liệu từ ngày 11 tháng 10 năm 2019 đến ngày 13 tháng 1 năm 2020.

Trong khi khách hàng đã bày tỏ sự thất vọng của họ với sự mất ổn định hệ thống giữa các sàn giao dịch tiền điện tử khác; chẳng hạn như quá tải, độ trễ, móng vuốt, ADL, thậm chí mất điện hoàn toàn. Binance Futures đã trải qua các sự kiện thanh lý tự động (ADLs) bằng không kể từ ngày 13 tháng 1 năm 2020.

Cách tiếp cận thân thiện với người tiêu dùng

Binance Futures áp dụng cách tiếp cận thân thiện với người tiêu dùng. Quỹ bảo hiểm của nó tích lũy đóng góp từ phí thanh lý thay vì vốn chủ sở hữu còn lại từ các thương nhân phá sản. Với phương pháp này, quỹ bảo hiểm của Binance tăng trưởng có kiểm soát và đồng thời, cung cấp mức độ an toàn hợp lý cho người dùng.

Như vậy, các điểm đã nói ở trên đã chứng minh cho cả các nhà giao dịch bán lẻ và tổ chức rằng Binance Futures là nền tảng ưa thích cho tiền điện tử tương lai.

Kết Luận 

mô hình quỹ bảo hiểm cung cấp một mức độ đảm bảo hợp lý để bảo vệ người dùng. Không giống như trao đổi truyền thống, thị trường phái sinh tiền điện tử dựa vào trao đổi để tôn vinh thanh lý và bảo vệ người dùng. Vì vậy, điều quan trọng là duy trì quỹ như một tính năng bảo vệ người tiêu dùng và sử dụng nó như dự định.

Quỹ bảo hiểm không được phép tăng trưởng vô thời hạn và các sàn giao dịch phải giới hạn quy mô của nó. Cuối cùng, mục đích của một quỹ bảo hiểm là để bảo vệ người dùng. Vì vậy, các sàn giao dịch phải đặt ra các quy tắc rõ ràng về thanh lý để tránh bị thanh lý mạnh và ngăn chặn việc kiếm tiền từ quỹ bảo hiểm của mình.

Kim Dũng
Kim Dũnghttps://tienaoplus.com
Tôi Là Dũng Lĩnh vực mà tôi đang hoạt động là Digital Marketing ( Online Marketing ) MMO, Affiliate marketing, Kinh Doanh , để đón đầu xu hướng công nghệ 4.0 tôi lập ra trang tienaoplus.com này cập nhật các thông tin thị trường coin, để giúp cho các nhà đâu tư có thêm các thông tin kiến thức trong lĩnh vực này .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -

Tin Mới Cập Nhật

Circle ra mắt USD Coin trên Ethereum zkSync

0
Sự gia tăng các ứng dụng DeFi xây dựng trên zkSync đã dẫn đến nhu cầu về các stablecoin hỗ trợ chuỗi khối. Nhà phát...