Trang chủSàn giao dịchBinance Futures khác với các sàn giao dịch khác như thế nào

Binance Futures khác với các sàn giao dịch khác như thế nào

Toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử đã trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết, khi các sàn giao dịch tiền điện tử chạy đua để cung cấp các sản phẩm và chức năng mới nhất để thu hút người dùng. Ngày nay có một loạt các nền tảng để lựa chọn, nhưng không phải tất cả các trao đổi đều được tạo ra như nhau.

Hầu hết các trao đổi tiền điện tử bản địa cung cấp một trong ba sản phẩm sau:

  1. Fiat to crypto trading
  2. Crypto-crypto trading
  3. Crypto-derivatives trading

Các sàn giao dịch tiền điện tử này hoặc chuyên về các sản phẩm tiền điện tử và phát hiện tiền điện tử hoặc các sản phẩm phái sinh tiền điện tử như tương lai.

Như vậy, người dùng trên các sàn giao dịch này chỉ có thể giao dịch trên một nền tảng giao dịch giao ngay hoặc giao dịch phái sinh. Do đó, người dùng bị ràng buộc bởi các tùy chọn hạn chế để sử dụng tài sản tiền điện tử của họ và không thể ngăn chặn hiệu quả các vị trí hoặc chênh lệch giá.

Nếu người dùng muốn tiến hành chiến lược giao dịch giữa các thị trường, họ được yêu cầu duy trì nhiều tài khoản từ các sàn giao dịch khác nhau cung cấp các sản phẩm mong muốn. Trong những tình huống này, việc chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác sẽ tốn kém do phí giao dịch. Ngoài ra, nó có thể không hiệu quả về thời gian vì việc chuyển tiền có thể mất thời gian. Do đó, các nhà giao dịch sẽ không thể thực hiện chênh lệch giá hoặc phòng ngừa rủi ro hiệu quả trên các nền tảng này.

Một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng của Binance là khả năng cung cấp một hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử hoàn chỉnh cho người dùng. Thông qua nhánh giao dịch tương lai – Binance Futures , người dùng có quyền truy cập vào cả thị trường giao ngay và thị trường tương lai.

Không giống như các sàn giao dịch khác chỉ cung cấp một phạm vi sản phẩm hạn chế, các nhà giao dịch trên Binance có quyền truy cập vào hơn 100 thị trường giao ngay và hơn 20 thị trường tương lai vĩnh viễn cung cấp cơ hội giao dịch cho tất cả các nhà giao dịch tiền điện tử và cơ hội cho các nhà khai thác.

Sức mạnh tổng hợp giữa thị trường giao ngay và tương lai

Binance cung cấp một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho các nhà giao dịch để sử dụng đầy đủ tài sản tiền điện tử của họ và quản lý rủi ro trong danh mục tiền điện tử của họ. Điều này đã được thực hiện với sự tích hợp của cả nền tảng giao dịch giao ngay và giao dịch tương lai của Binance. Do kinh nghiệm giao dịch toàn diện này, Binance Futures đã thấy khối lượng giao dịch và thị phần của mình tăng theo cấp số nhân kể từ khi thành lập khi có nhiều nhà giao dịch trên nền tảng này.

Biểu đồ 1 – Khối lượng giao dịch hàng tuần trên Binance Futures

Nguồn: Binance Futures, Dữ liệu kể từ ngày 10/2/2020.

Trong sáu tháng đầu hoạt động, Binance Futures đã tăng khối lượng hàng tuần từ dưới 50 triệu đô la trong tuần đầu tiên, lên 16 tỷ đô la vào ngày 10 tháng 2 năm 2020. Với các sản phẩm mới, nền tảng này đã tăng gấp đôi khối lượng hàng tuần kể từ khi bắt đầu năm.

Hai yếu tố chính góp phần vào sự tích hợp thành công của cả hai nền tảng.

  • Đầu tiên, Binance Futures cho phép các nhà giao dịch chuyển tiền từ tài khoản giao dịch giao ngay của họ sang nền tảng tương lai gần như ngay lập tức để tận dụng các cơ hội giao dịch. Ngoài ra, các nhà giao dịch không phải chịu phí giao dịch khi chuyển từ giao dịch giao ngay sang giao dịch tương lai, không giống như trên các sàn giao dịch khác, nơi các nhà giao dịch phải duy trì nhiều tài khoản giao dịch để tiếp cận thị trường tương lai. Hơn nữa, Binance Futures không áp đặt bất kỳ hạn chế nào về số lần giao dịch viên có thể chuyển đổi giữa cả hai thị trường. Chẳng hạn, người dùng có thể truy cập vào thị trường tương lai nhiều lần trong ngày để tận dụng biến động giá trong ngày.
  • Thứ hai, Binance Futures đã thiết kế hợp đồng tương lai của mình tương tự như giao dịch giao ngay để tạo điều kiện cho việc chuyển đổi giữa cả hai thị trường. Ví dụ, hợp đồng vĩnh viễn của nó có quy tắc giá rõ ràng. Mỗi hợp đồng chỉ đại diện cho một đơn vị tài sản cơ sở tương ứng, tương tự như thị trường giao ngay. Ngoài ra, các hợp đồng vĩnh viễn của Binance Futures được ký hiệu và thanh toán bằng USDT, phản ánh thị trường giao ngay.

Các yếu tố này đóng vai trò thiết yếu trong việc tích hợp các nền tảng vì người dùng có thể vận chuyển giữa các nền tảng với hiệu quả tối ưu và có cùng trải nghiệm giao dịch trên cả hai nền tảng.

Arbitrage & dữ liệu thị trường thời gian thực

Với việc chuyển đổi dễ dàng giữa các nền tảng, các nhà giao dịch có thể tận dụng các cơ hội chênh lệch giá một cách hiệu quả và nhanh chóng. Do đó, sự thiếu hiệu quả giữa giá hợp đồng vĩnh viễn và giá giao ngay bị loại bỏ, giữ giá tương lai phù hợp với thị trường giao ngay.

Mặc dù biến động cực đoan có thể gây ra sự chênh lệch thường xuyên giữa các thị trường, trọng tài viên sẽ nắm bắt những cơ hội này một cách nhanh chóng. Trên các sàn giao dịch khác, nơi giao dịch chênh lệch hạn chế hơn, thị trường tương lai có thể không phản ánh giá trị thực của thị trường giao ngay.

Ngoài ra, Binance Futures hỗ trợ người dùng dữ liệu thị trường theo thời gian thực nơi dữ liệu mới được phổ biến sau mỗi giao dịch được giao dịch trên nền tảng thay vì xuất ra sau mỗi 100 mili giây. Do đó, các nhà giao dịch trên Binance Futures có thể phản ứng với thay đổi giá nhanh hơn trên các nền tảng khác. Điều này tiếp tục hỗ trợ các hoạt động phân phối và phòng ngừa rủi ro cho người dùng.

Tài sản thế chấp chéo

Cross Collonymous là một tính năng mới, nơi người dùng có thể giao dịch hợp đồng tương lai bằng cách sử dụng tài sản tiền điện tử được lưu trữ trong ví trao đổi Binance của họ làm tài sản thế chấp. Với tính năng này, người dùng có thể sử dụng tiền của họ để tài trợ cho các đơn đặt hàng trực tiếp mà không cần phải chuyển đổi chúng dưới dạng ký quỹ.

Các nhà giao dịch có thể vay tether (USDT) với lãi suất không phần trăm so với việc nắm giữ tài sản tiền điện tử của họ, do đó loại bỏ nhu cầu chuyển tiền vào ví tương lai. Hiện tại, chỉ BUSD có sẵn dưới dạng tài sản thế chấp theo chức năng này. Tuy nhiên, người dùng có thể mong đợi nhiều mã thông báo sẽ được thêm vào trong tương lai.

Cross Collonymous là một tính năng được mong đợi nhiều cho các nhà giao dịch trên Binance, cho phép linh hoạt hơn và có nhiều lựa chọn tiền gửi hơn để mở các vị thế tương lai. Với tính năng mới nhất, các nhà giao dịch có quyền truy cập nhiều hơn vào nền tảng tương lai của nó, do đó, mở rộng hệ sinh thái của Binance hơn nữa.

Danh mục Altcoin đang phát triển của Binance Futures

Kể từ đầu năm, Binance Futures đã tích cực mở rộng việc cung cấp các hợp đồng tương lai vĩnh viễn để cho phép người dùng phòng ngừa các vị trí hiện tại và quản lý rủi ro tốt hơn. Nền tảng hiện cung cấp 21 hợp đồng tương lai vĩnh viễn kể từ ngày 14 tháng 2, với VETUSDT là bổ sung mới nhất của nó.

Với danh mục hợp đồng tương lai ngày càng tăng, Binance Futures đã định vị mình là địa điểm phòng ngừa rủi ro ưa thích cho các nhà giao dịch tiền điện tử. Điều này được thể hiện trong sự tăng trưởng của lãi suất và khối lượng mở trên thị trường vĩnh viễn altcoin của nó trong hai tháng qua.

Biểu đồ 2 – Khối lượng hàng ngày của BTCUSDT so với các hợp đồng vĩnh viễn Altcoin

Nguồn: Binance Futures, Dữ liệu kể từ ngày 14/2/2020.

Trong chưa đầy hai tháng vào năm 2020, khối lượng giao dịch trên các thị trường vĩnh viễn Altcoin đã thu hẹp khoảng cách với BTCUSDT. Trước đó, các hợp đồng BTCUSDT đã thống trị khối lượng giao dịch với hơn 70% tổng khối lượng trên Binance Futures. Với việc giới thiệu các hợp đồng vĩnh viễn altcoin mới, người dùng có quyền truy cập tốt hơn để tham gia vào đà tăng gần đây trên thị trường altcoin.

Biểu đồ 3 – Quan tâm mở đối với các hợp đồng vĩnh viễn Altcoin

Nguồn: Binance Futures, Dữ liệu kể từ ngày 14/2/2020.

Nói chung, lãi suất mở trên các thị trường vĩnh viễn altcoin đã tăng từ dưới 20 triệu USD vào ngày 1 tháng 1 lên tới 191 triệu USD – lớn hơn gần 10 lần trong vòng chưa đầy hai tháng. Hàng năm, sự quan tâm mở đối với các hợp đồng vĩnh viễn của Altcoin đã mở rộng nhanh chóng từ 10% tổng số tiền lãi mở lên 40% hiện nay.

Tóm tắt

Binance đã tạo ra một hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử hoàn chỉnh bằng cách tích hợp các nền tảng giao ngay và tương lai để cung cấp trải nghiệm giao dịch liền mạch và toàn diện cho người dùng. Sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ giữa cả hai nền tảng giao ngay và tương lai đã được thực hiện nhờ hai tính năng chính:

  1. Dễ dàng chuyển tiền giữa các nền tảng
  2. Thiết kế hợp đồng tương lai trực quan

Hơn nữa, Binance Futures tiếp tục mở rộng hệ sinh thái của mình với các tính năng mới như Cross Collonymous – một chức năng sáng tạo cho phép người dùng thế chấp tài sản nắm giữ tiền điện tử của họ để tài trợ cho các vị trí tương lai của họ.

Hệ sinh thái đang phát triển của nó rõ ràng là một lợi thế cạnh tranh quan trọng của Binance Futures, thể hiện qua sự quan tâm và khối lượng giao dịch mở ngày càng tăng của nó trong các thị trường vĩnh viễn Altcoin. Binance Futures sẽ tiếp tục phát triển các chức năng sáng tạo để cải thiện khả năng tiếp cận thị trường tương lai cũng như phát triển hơn nữa hệ sinh thái của nó.

Bắt đầu đăng ký giao dịch trên Binance Futures ngay hôm nay!

Nguồn: Binance Futures

Kim Dũng
Kim Dũnghttps://tienaoplus.com
Tôi Là Dũng Lĩnh vực mà tôi đang hoạt động là Digital Marketing ( Online Marketing ) MMO, Affiliate marketing, Kinh Doanh , để đón đầu xu hướng công nghệ 4.0 tôi lập ra trang tienaoplus.com này cập nhật các thông tin thị trường coin, để giúp cho các nhà đâu tư có thêm các thông tin kiến thức trong lĩnh vực này .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -

Tin Mới Cập Nhật

Võ sĩ huyền thoại Mike Tyson tham gia mạng xã hội...

0
Huyền thoại quyền anh Mike Tyson đã trở thành đại sứ cho ứng dụng mạng xã hội dựa trên blockchain, Ready to Fight. Tyson...