Rate this post
  • Ethernity Chain là một nền tảng cho NFT được xác thực (aNFTs) trên Ethereum và Polygon. Các NFT trên nền tảng này được tạo từ các quyền sở hữu trí tuệ được cấp phép từ các nhân vật trong thể thao, nghệ thuật, giải trí và hơn thế nữa. Các NFT được xác thực bởi chủ sở hữu các quyền SHTT này.

  • Ethernity Chain là một nền tảng cho NFT được xác thực (aNFTs) trên Ethereum và mạng Polygon. NFT trên nền tảng được tạo từ IP được cấp phép từ các nhân vật trong thể thao, nghệ thuật, giải trí và hơn thế nữa. Các NFT được xác thực bởi chủ sở hữu quyền SHTT.

  • ERN là mã thông báo tiện ích gốc của Ethernity Chain và có các trường hợp sử dụng sau:

  • Dự án đã huy động được 2,8 triệu USD từ 1 vòng bán mã thông báo riêng tư và 1 IDO công khai:

    • Vòng bán riêng: 30,66% tổng nguồn cung cấp mã thông báo được bán với giá 0,275 USD / ERN.
    • Cung cấp DEX ban đầu (IDO): 3,33% tổng nguồn cung cấp mã thông báo đã được bán với giá 0,275 USD / ERN.
  • Vào ngày 22 tháng 6 năm 2021, tổng nguồn cung cấp ERN là 30.000.000 và nguồn cung lưu hành hiện tại là 9,910,511 (~ 33,1% tổng nguồn cung cấp mã thông báo).

  • Tìm hiểu thêm về tính kinh tế của token ERN tại đây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây