Rate this post

Có sức khỏe có tất cả, khi bạn đang khỏe mạnh có lẽ bạn không chưa để ý đến sức khỏe của mình. Nhưng khi bạn đau ốm, bạn mới cảm thấy câu nói đó hoàn toàn chính xác. Vậy bạn đã quan tâm đến bảo hiểm sức khỏe, hay hiểu bảo hiểm sức khỏe sẽ giúp bạn bảo vệ điều gì chưa ?

Bài viết dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan về bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe là gì ?

Bảo hiểm sức khỏe là 1 sản phẩm bảo hiểm, mà người mua sẽ được đơn vị cung cấp bảo hiểm chi trả các chi phí y tế như: khám chữa bệnh, ốm đau, thai sản, nằm viện,…tại các phòng khám và bệnh viện khi khách hàng không may gặp rủi ro. Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe sẽ giúp người bệnh giải quyết toàn bộ phận chi phí khám chữa bệnh hoặc phần nào chi phí khám chữa. 

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm sức khỏe được phân ra thành 3 loại bảo hiểm chính:

 • Bảo hiểm y tế
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
 • Bảo hiểm tai nạn con người

Trong đó:

Bảo hiểm y tế thương mại

Bảo hiểm y tế thương mại khác với bảo hiểm y tế toàn dân, đây là loại bảo hiểm của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ, mang tính kinh doanh, hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận và chịu sử quản lý theo Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010.

Bảo hiểm y tế này linh động hơn và không mang tính Nhà nước (người lao động tại các doanh nghiệp không nhất thiết phải tham gia. Người tham gia có thể tham gia mua bảo hiểm ở các mức khác nhau, tùy vào mục đích và khả năng tài chính của mỗi người. Quyền lợi hưởng của khách hàng sẽ gắn liền với giá trị của hợp đồng và được đôi bên thỏa thuận, quy định rõ trong giá trị hợp đồng.

Bảo hiểm tai nạn con người

Loại hình bảo hiểm này được người mua lựa chọn nhằm đề phòng trường hợp rủi ro do tai nạn làm cho người được bảo hiểm bị tử vong hay bị thương tật thân thể và phát sinh các chi phí khám chữa bệnh liên quan đến tai nạn, rủi ro đó.

Người mua bảo hiểm này sẽ được hưởng các quyền lợi được chia ra theo từng khoản mục và từng trường hợp

+ Nếu tai nạn rủi ro dẫn đến tử vong thì người thân được hưởng 1 lần toàn bộ số tiến thanh toán

+ Nếu tai nạn rủi ro dẫn đến thương tật thân thể được chi trả theo tỷ lệ số tiền bảo hiểm, các chi phí y tế như điều trị, phẫu thuật, thuốc men hay sử dụng các thiết bị y tế, thuê xe cấp cứu, thuê phòng,… Mức độ bồi thường tùy vào giá trị hợp đồng đôi bên đã ký tại thời điểm người mua lựa chọn (có thể được thanh toán toàn bộ hoặc một phần những chi phí đó)

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Là loại hình bảo hiểm sức khỏe phổ biến nhất hiện nay và được nhiều người dùng lựa chọn vì loại hình bảo hiểm giúp khách hàng được chăm sóc y tế tốt nhất với rất nhiều các quyền lợi vượt trội. Như thanh toán toàn bộ viện phí, giường nằm, thuốc men của một số loại bệnh, khám trên bất cứ các bệnh viện lớn đã được chỉ rõ cho khách hàng tại thời điểm ký kết (hoặc tất cả các bệnh viện trong cả nước không phân biệt viện tư hay công); được chi trả theo chi phí thực tế và hạn mức từng quyền lợi đối với các quyền lợi bảo hiểm ngoại trú, nội trú, thai sản, nha khoa, cấy ghép nội tạng, điều trị ung thư…

Điểm nổi bật của gói bảo hiểm sức khỏe này khác với bảo hiểm y tế đó là thanh toán quyền lợi cao, không phân biệt đúng tuyến hay trái tuyến.

Vai trò của bảo hiểm sức khỏe là gì ?

Đối với người mua bảo hiểm

 • Thứ nhất, bảo hiểm sức khỏe có vai trò ổn định về tài chính trong trường hợp rủi ro bị ốm đau, bệnh tật người tham gia bảo hiểm sức khỏe không phải chịu gánh nặng tài chính của chi phí khám chữa bệnh và do đó duy trì mức sống ổn định cho bản thân và gia đình. Trong chăm sóc sức khỏe được bình đẳng, công bằng và được tiếp cận với các dịch vụ kỹ thuật cao;
 • Thứ hai, thông qua việc đóng phí bảo hiểm sức khỏe, người tham gia bảo hiểm sức khỏe đã chuyển giao những hậu quả rủi ro về tài chính sang cơ quan bảo hiểm;
 • Thứ ba, trong quá trình hoạt động, bên cạnh việc bảo đảm tài chính cho người tham gia bảo hiểm khi rủi ro các tổ chức bảo hiểm cũng luôn chú ý đến việc tăng cường áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm sức khỏe, góp phần nâng cao sức khỏe con người, làm giảm bớt rủi ro có thể xảy ra;
 • Thứ tư, người tham gia bảo hiểm sức khỏe an tâm về mặt tinh thần, giải tỏa được nỗi sợ hãi, lo lắng về những tổn thất xảy ra đối với mình;
 • Thứ năm, bảo hiểm sức khỏe tác động đến nếp suy nghĩ của các cá nhân, gia đình, chủ sử dụng lao động, góp phần hình thành ý thức, thói quen về việc dành một phần thu nhập để cho cuộc sống tương lai an toàn hơn.

Đối với nền kinh tế và xã hội

 • Bảo hiểm sức khỏe thể hiện chủ nghĩa nhân đạo cao đẹp, bảo hiểm sức khỏe tạo cho những người không may gặp rủi ro có thêm những điều kiện, những lực đẩy cần thiết để khắc phục những biến cố xã hội, hoà nhập vào cộng đồng, kích thích tính tích cực của xã hội trong mỗi con người giúp họ hướng tới những chuẩn mực của chân – thiện – mỹ nhờ đó có thể chống lại tư tưởng “Đèn nhà ai nhà ấy rạng”. 
 • Bảo hiểm sức khỏe là yếu tố tạo nên sự hoà đồng mọi người, không phân biệt giàu nghèo, trẻ già, tôn giáo, chủng tộc, đồng thời giúp mọi người hướng tới một xã hội nhân ái, cuộc sống công bằng, bình yên;
 • Bảo hiểm sức khỏe thể hiện truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau tương thân tương ái của cộng đồng, đây là nhân tố quan trọng của cộng đồng, giúp đỡ những người rủi ro ốm đau, bệnh tật, tạo điều kiện cho một xã hội phát triển lành mạnh và bền vững;
 • Bảo hiểm sức khỏe góp phần thực hiện bình đẳng xã hội: trên giác độ xã hội, bảo hiểm sức khỏe là một chuẩn mực đánh giá điều kiện sống cho mọi thành viên trong xã hội; trên giác độ kinh tế, bảo hiểm sức khỏe là một công cụ phân phối lại thu nhập giữa các thành viên trong cộng đồng. 
 • Ngoài ra mua bảo hiểm sức khỏe, giúp xã hội đã tạo ra quỹ bảo hiểm sức khỏe, do các bên tham gia đóng góp được tích tụ tập trung rất lớn, phần quỹ nhàn rỗi được đem đầu tư cho nền kinh tế tạo ra sự tăng trưởng, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước thông qua nhiều hình thức khác nhau; đồng thời tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển 

Những tính chất cơ bản của bảo hiểm sức khỏe

 • Bảo hiểm sức khỏe có tính tất yếu khách quan trong đời sống xã hội do nhu cầu của con người mà hoạt động bảo hiểm ra đời, kinh tế càng phát triển, đời sống càng cao thì nhu cầu bảo hiểm càng lớn ngày nay hoạt động bảo hiểm đã xâm nhập vào mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội đặc biệt ở các quốc gia phát triển;
 • Bảo hiểm sức khỏe vừa có tính kinh tế, vừa có tính xã hội và tính dịch vụ. Các tính chất này đan xen, bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau.

Mục tiêu của Bảo hiểm sức khỏe

 • Huy động nguồn tài chính từ sự đóng góp của người lao động, chủ sử dụng lao động, của nhân dân, cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước để hình thành quỹ Bảo hiểm sức khỏe tập trung. Quỹ Bảo hiểm sức khỏe thực hiện việc thanh toán chi phí
 • Giảm bớt gánh nặng về tài chính cho người tham gia Bảo hiểm sức khỏe khi ốm đau, đặc biệt trong trƣờng hợp bệnh nặng, phải sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao, các loại thuốc đặc trị có chi phí lớn và đắt tiền;
 • Góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe và tái phân phối thu nhập. Với số lượng nhiều người đóng góp, mỗi người tham gia Bảo hiểm sức khỏe sẽ đƣợc hƣởng lợi tối đa nếu không may rủi ro, cho dù mức đóng góp của mỗi cá nhân rất nhỏ bé. Việc thu phí của các đối tƣợng thuộc các thành phần khác nhau trong xã hội theo các mức khác nhau, dựa vào thu nhập và khả năng có thể đóng góp, tạo nên sự hỗ trợ bù trừ giữa người giàu và người nghèo, người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp, người có rủi ro cao và người ít nguy cơ rủi ro.

Người tham gia bảo hiểm sức khỏe được hưởng những quyền lợi gì ?

Người  mua gói bảo hiểm sức khỏe của những công ty bảo hiểm phi nhân thọ được hưởng rất nhiều giá trị vượt trội mà gói bảo hiểm y tế không thể thay thế được như:

 • Khách hàng được quyền lựa chọn tham gia bảo hiểm một cách tự nguyện, tùy thuộc vào khả năng tài chính để lựa chọn mức bảo hiểm tham gia cũng như nhu cầu của cá nhân và gia đình.
 • Khách hàng được tự do lựa chọn đơn vị khám bệnh (bệnh viện công hay bệnh viện tư, miễn nằm trong danh mục bệnh viện, phòng khám trong hợp đồng). Điều này giúp bạn có cơ hội lựa chọn 1 đơn vị khám chữa bệnh uy tín, chất lượng, dịch vụ khám chữa bệnh hàng đầu cả nước.
 • Cung cấp những gói bảo hiểm cao cấp có phạm vi bảo hiểm vượt ngoài lãnh thổ Việt Nam, hay nói cách khác, khách hàng có thể được khám chữa bệnh với dịch vụ y tế nước ngoài trong các trường hợp đặc biệt hoặc cấp thiết.
 • Người tham gia bảo hiểm không cần khám sức khỏe trước khi tham gia trừ khi có sự yêu cầu của công ty bảo hiểm.
 • Người tham gia bảo hiểm sức khỏe được chi trả các khoản chi phí khám chữa bệnh, nằm viện,… theo quy định trong điều khoản hợp đồng. 
 • Điều khoản hợp đồng linh hoạt, khi có thể sử dụng cho cả gia đình. Bạn mua gói sản phẩm cho một người và những người thân đi kèm với mức chi phí cho những thành viên đi kèm sẽ được giảm dần.
 • Thời gian bồi thường của các dịch vụ bảo hiểm sức khỏe cho người bệnh hiện nay là tương đối nhanh chóng. Có những công ty bảo hiểm có thời gian thanh toán tức thời, thông qua hệ thống quản lý khách hàng online. Hay nói các khác chỉ cần khách hàng chụp lại giấy đi viện, tiền thuốc men, khám chữa bệnh thì ngay trong ngày, công ty bảo hiểm sẽ chuyển khoản, khoản tiền bảo hiểm khách hàng được hưởng.

Hiện nay các công ty bảo hiểm đặc biệt chú trọng đến chất lượng dịch vụ, luôn hỗ trợ khách hàng 24/24. Giải quyết thủ tục hồ sơ bồi thường cho khách hàng nhanh chóng. Và quy định rõ ràng những khoản mục bồi thường trong hợp đồng. Chính vì vậy, mang lại lòng tin cho người mua bảo hiểm sức khỏe.

Chúng ta có nên mua bảo hiểm sức khỏe không ?

Trong cuộc sống có vô vàn những tình huống, những điều không mong muốn có thể xảy ra, mà chúng ta không dự đoán được. Vậy tại sao chúng ta không lựa chọn cho mình một phương án an toàn, đó chính là mua 1 gói bảo hiểm sức khỏe (nếu có điều kiện thì mua cho cả gia đình, còn không chúng ta cần mua cho những người lao động chính của gia đình) Chính điều đó là cách mà bạn đang bảo vệ gia đình mình tránh được những rủi ro không mong muốn, hay hạn chế tối đa gia đình gặp khó khăn về tài chính khi có người không may ốm đau.

Hãy luôn để bảo hiểm mang lại những giây phút bình an cho cuộc sống gia đình bạn. Hãy để chúng tôi cùng bạn gánh vác những nỗi lo tài chính, chia sẻ những khó khăn với gia đình bạn khi trong lúc ốm đau, bệnh tật.

Tính pháp lý của bảo hiểm sức khỏe

Tất cả các Công ty bảo hiểm hoạt động đều phải tuân thủ và thực hiện theo luật kinh doanh bảo hiểm. Những nhân viên tư vấn bảo hiểm đều phải thực hiện đúng theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho khách hàng.

Một số công ty bảo hiểm cung cấp gói bảo hiểm sức khỏe

Cùng với nhu cầu của người tiêu dùng, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại hình bảo hiểm sức khỏe, dựa theo nhu cầu của người mua, các công ty bảo hiểm cũng thiết kế các gói bảo hiểm sao cho phù hợp nhất với người mua.

Việc đa dạng các loại bảo hiểm sức khỏe sẽ tạo cho người mua có thể lựa chọn gói sản phẩm bảo hiểm và thương hiệu bảo hiểm phù hợp với nhu cầu cá nhân. Sau đây là gói bảo hiểm sức khỏe cơ bản của các đơn vị bảo hiểm phi nhân thọ:

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện PVI care

Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh đối với ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi hợp đồng, với mức quyền lợi chi trả lên đến 200 triệu đồng. Đây là sản phẩm bảo hiểm y tế sức khỏe với mức phí bảo hiểm tương đối thấp. Gói bảo hiểm này phù hợp với việc chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình bạn, khám chữa bệnh tại hệ thống các bệnh viện công hay bệnh viện tư trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Sản phẩm này có ưu điểm

+ Đối với các khách hàng có đơn bảo hiểm tái lại liên tục được miễn thời gian chờ 

+ Đối với trường hợp tai nạn được miễn thời gian chờ

+ Chiết khấu phí bảo hiểm cao hơn so với một số đơn vị khác

+ Trước khi cấp đơn bảo hiểm không cần phải khám sức khỏe 

+ Không phải chi trả tiền khám, chữa bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm: Hồng Ngọc, Việt Pháp, Vinmec, family,… khi sử dụng Thẻ bảo hiểm trong việc bảo lãnh tại Hệ thống các Bệnh viện, phòng khám trên khắp toàn quốc.

+ Thủ tục bồi thường nhanh chóng, đơn giản và minh bạch.

+ Dịch vụ tư vấn giải đáp thắc mắc về quyền lợi phục vụ tận tình 24/7

 Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Hãy để bảo việt chăm sóc sức khỏe gia đình bạn. Với gói bảo hiểm sức khỏe của bảo việt có những ưu điểm nổi bật:

 • Bảo hiểm thanh toán tiền phẫu thuật và nằm viện 
 • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
 • Thanh toán đầy đủ chế độ y tế, vận chuyển cấp cứu
 • Bảo hiểm toàn bộ tai nạn con người
 • Bảo hiểm tính mạng cá nhân
 • v..v….

Bảo hiểm Manulife

Là một ông lớn trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, manulife cung cấp cho khách hàng đa dạng các gói bảo hiểm sức khỏe với một số điểm nổi bật: 

 • Vừa được chăm sóc sức khỏe, vừa được đầu tư
 • Linh hoạt tăng hoặc giảm phí bảo hiểm trong thời gian đầu tư
 • Mức phí thấp, mức bồi thường cao
 • Thông tin đầu tư minh bạch, rõ ràng
 • Thời gian giải quyết bồi thường nhanh
 • Thủ tục giải quyết bồi thường đơn giản
 • Hệ thống chăm sóc khách hàng chu đáo, nhiệt tình

Ngoài ra còn có rất nhiều các Công ty khác cung cấp gói bảo hiểm sức khỏe, mỗi gói bảo hiểm đều có một thế mạnh riêng để khách hàng lựa chọn. 

Kết luận 

Qua bài viết trên giúp các bạn có một cái nhìn tổng quan về bảo hiểm sức khỏe. Đồng thời giúp bạn hiểu được giá trị của một gói bảo hiểm sức khỏe sẽ mang điều gì đến cho ngôi nhà nhỏ của bạn. Hãy để công ty bảo hiểm cùng bạn chung tay xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình bạn. Có sức khỏe, có thành công, có hạnh phúc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây