Nhấp vào Đăng ký trong trang Trao đổi của trang web chính thức .

Nhập trang Đăng ký và chọn Đăng ký Di động hoặc E-mail ở phía trên bên phải. Hướng dẫn sẽ lấy đăng ký di động làm ví dụ.

Bước 1: Nhập số điện thoại di động của bạn, nhấp Gửi để nhận Mã SMS, nhập Mã bạn đã nhận và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

 Lưu ý: Nếu bạn không nhận được Mã SMS, điều đó có thể liên quan đến các trường hợp sau:

  1. Vui lòng kiểm tra xem số điện thoại di động đã được đăng ký chưa.
  2. Điện thoại di động của bạn đã chặn tin nhắn, vui lòng kiểm tra tin nhắn Spam.
  3. Số điện thoại di động không thể nhận và gửi tin nhắn.
  4. Nếu không, vui lòng gửi yêu cầu hoặc gửi thư về sự cố tới service@dragonex.io

Bước 2: Nhập Mật khẩu đăng nhập của bạn (9-32 ký tự, kết hợp chữ hoa và chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt) và Mật khẩu giao dịch của bạn (6-32 ký tự, bao gồm chữ hoa và chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt).

Bước 3: Hoàn tất đăng ký. Nhấp vào Đăng nhập để vào trang có liên quan.

Bước 4: Nhập trang Tài khoản, nhấp Xác minh ID, tiến hành các cấp xác minh khác nhau.

Lưu ý: Giới hạn rút tiền, giao dịch và tiền gửi sẽ bị ảnh hưởng, nếu mức độ xác minh của bạn thấp hơn Xác thực chính.